Wat is Actieve hoop?

De omvang van de globale uitdagingen waarmee we vandaag mee geconfronteerd worden, kan overweldigend zijn. Ervaar je daardoor machteloosheid, frustratie en radeloosheid in jezelf en in jouw omgeving?

Ben je op zoek naar ruimte voor herbronning, inspiratie en verbinding te midden van al wat gaande is?  Wil je leren om een beter evenwicht te vinden tussen de zorg voor de Aarde en haar bewoners en de zorg voor jezelf? Wil je ontdekken wat jouw unieke bijdrage kan zijn in deze bijzondere tijd van grote veranderingen? Dan is een workshop Actieve hoop zeker iets voor jou!

Actieve hoop is een levenshouding die ecofilosofe Joanna Macy beschrijft in haar gelijknamige boek Actieve hoop. Hoe kun je de chaos onder ogen zien zonder gek te worden? Actieve hoop gaat niet over hoop hebben op een goede uitkomst, maar over hoop zijn en de gewenste verandering zelf leven.

Om deze levenshouding te ondersteunen en moed te houden te midden van crisis ontwikkelde Joanna Macy ‘Het werk dat weer verbindt’, een krachtige ervaringsgerichte methodiek die steunt op wetenschappelijke inzichten uit de systeemtheorie, ecopsychologie en gedragswetenschappen. Haar benadering integreert tevens kennis en inzichten van oude wijsheidstradities. Met ‘Het werk dat weer verbindt’ biedt Macy handvatten om een actieve rol te spelen in de ‘Grote Ommekeer’, de transitie van een levensbedreigende groeimaatschappij naar een levensondersteunende samenleving.

Workshop Actieve hoop

In een workshop Actieve hoop ga je in groep aan de slag met oefeningen uit ‘Het werk dat weer verbindt’. Je ontwikkelt een meer bewuste verbinding met jezelf, met elkaar en met de natuur. Je (her)ontdekt je eigen talenten en hoe je die op een evenwichtige manier kunt inzetten bij vernieuwing en verandering.

Je voelt je gesterkt door de uitwisseling met de andere deelnemers en je ervaart een liefdevolle verbondenheid met het leven zelf. Doorheen het proces worden je levensvreugde en vitaliteit op een natuurlijke manier gevoed. Je leert met andere ogen naar de wereld kijken en je betrokkenheid omzetten in concrete stappen.

Een workshop Actieve hoop is er voor iedereen die:

  • wil bijdragen aan de overgang naar een levensondersteunende samenleving
  • ecologisch en sociaal denken wil omzetten in geïnspireerde actie
  • op zoek is naar meer balans tussen zelfzorg en maatschappelijke inzet
  • gevoelens van onmacht wil omvormen naar diepere zingeving
  • de natuur als krachtbron en leermeester wil ontdekken
  • al jaren op pad is en nood voelt aan herbronning en inspiratie

Elke workshop wordt begeleid door minstens 2 ervaren begeleiders. Begeleiders die in Vlaanderen actief zijn in ‘Het werk dat weer verbindt’ vormen samen de ‘Troubadours van Actieve hoop’.

Een overzicht van de geplande workshops vind je op deze website en Facebookpagina. Contacteer ons op greet@waerbeke.be om een workshop te plannen in jouw aanbod.

All Events

Deze evenementen rond Actieve Hoop komen er aan:

Joanna Macy & Chris Johnstone
Actieve hoop
Hoe de chaos onder ogen zien zonder gek te worden

De omvang van de uitdagingen waar we als mensheid mee geconfronteerd worden, is voor velen moeilijk te bevatten. Actieve hoop laat zien hoe we temidden van een planetaire noodsituatie de moed en de kracht kunnen verzamelen om met deze crisis om te gaan.
De auteurs presenteren in dit boek een praktische methode waarmee we ons kunnen bevrijden van de machteloosheid en moedeloosheid tegenover de omvang van de problemen die op ons afkomen. Hun werkwijze bevat elementen uit de mythologie, moderne psychologie, spiritualiteit en holistische wetenschap en geeft je hanteerbare instrumenten om de chaos waarin we zitten onder ogen te zien en een actieve rol te spelen in de ‘Grote Ommekeer’: de transitite van een industriele groeimaatschappij naar een leven-ondersteunende samenleving.
Het is een privilege om in deze revolutionaire tijd te leven en vanuit onze verbondenheid met het web van het leven onze beslissende verantwoordelijkheid op te kunnen nemen. Als er een leefbare wereld zal zijn voor degenen die na ons komen, dan zal het zijn omdat wíj de transitie hebben gemaakt. Een opdracht in deze tijd is om te zorgen dat dat het leven verder gaat. Actieve hoop laat ons zien hoe we daaraan een wezenlijke bijdrage kunnen leveren.

Ecofilosofe Joanna Macy is expert in de algemene systeemtheorie en ‘deep ecology’. Zij verbindt haar theoretische kennis met vijf decennia activisme en is een zeer gerespecteerde stem in vredes-, rechtvaardigheids- en milieubewegingen. Zij ontwikkelde het ‘Werk dat Weer Verbindt’: een baanbrekend theoretisch kader voor persoonlijke en sociale verandering.